Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 59 lat, a przeciętna zasobność przekracza 265 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 81 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny
 • 17 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 2 proc. – łęgi, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 93 proc. – sosna
 • 4 proc. –  olsza
 • 2 proc. – brzoza
 • 1 proc. – dąb
 • poniżej 1 proc. – modrzew świerk, jesion, grab, topola, lipa, wierzba

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 7 % – I klasa
 • 20 % – II klasa
 • 31 % – III klasa
 • 20 % – IV klasa
 • 14 % – V klasa
 • 8 % – VI klasa i starsze