Lista aktualności Lista aktualności

Łowiectwo

Trudno nam sobie wyobrazić las bez zwierzyny. Małej wiewiórki czy dużego jelenia. Co wart jest las bez klangoru żurawi czy godów jeleni na rykowisku. Pragniemy aby ten spektakl trwał, bo jest cudowny i uzmysławia nam piękno przyrody. Zapewniamy, że będzie trwał dalej...

Potrzeby i obawy      

                                      

Jeleń ważący nawet 250 kg potrzebuje dziennie zjeść 15 kg roślin (5,5 tony/rok), poszukując jej w lesie i na polach uprawnych. Rozmnaża się , w związku z czym jego populacja rośnie. Tereny wokół lasu są zabudowywane co  zmniejsza w sposób dramatyczny jego areał żerowania, czyli życia. Nie ma wielu wrogów naturalnych. Nadmierne rozmnażanie jeleni powoduje szkody w lesie, zagrażające jego trwałości. Wywołuje też słuszną złość w rolnikach, bo ich plony na skutek żerowania jeleni także są niszczone. Płoszony przez „grzybiarzy" niejednokrotnie jest przyczyną wypadków na drogach.  Pewna grupa ludzi twierdzi, że regulowanie ilości zwierzyny łownej przez myśliwych to barbarzyństwo. Są emocje. Czy potrzebne?

Racjonalnie                                      

Jak ten problem rozwiązuje leśnik i myśliwy? Najpierw ocenia „bogactwo" lasu czyli żyzność siedlisk ,występowanie bagien i oczek wodnych, ilość śródleśnych łąk, a także czynniki niekorzystne dla życia zwierzyny jak: ogrodzenia i osiedla ludzkie przy lesie, sieć dróg publicznych i penetrację lasu przez ludzi. Kryteria te pozwalają ocenić jaka ilość zwierząt łownych może zasiedlać określoną powierzchnię lasów i pól aby nie wyrządziła nadmiernych szkód zagrażających istnieniu lasu oraz upraw na polach. To decyduje jak prowadzona jest gospodarka łowiecka w nadleśnictwie, wspólnie z myśliwymi.

Jakie rozwiązania ?

Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy łowiectwa w Polsce jest ustawa prawo łowieckie.
Powierzchnia Polski podzielona jest na tzw. obwody łowieckie. Powierzchnia obwodu nie może być mniejsza niż 3 tys. ha. Wydzierżawiane są one kołom łowieckim, a niewielka ich ilość zarządzana jest przez Lasy Państwowe. Teren Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka podzielony jest na 11 obwodów, które wydzierżawiają Koła Łowieckie: Mykita, Ogrodnicy, Puszcza, Zielony Krąg, Trop, Jenot i Słonka. Jednym obwodem zarządza nadleśnictwo.
Podstawowymi gatunkami zwierzyny łownej są: jelenie, sarny, dziki, lisy, zające, bażanty, kuropatwy i dzikie kaczki.

Co to jest ?                                                    


 
Gospodarka łowiecka jest to działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskania zwierzyny. Polega ona na:                                                           
1. Uprawie poletek łowieckich, na których sieje lub sadzi się rośliny chętnie zjadane przez zwierzynę np. kukurydzę, grykę, owies, topinambur czy saradelę (wzbogacanie bazy żerowej)
2. Wykładaniu paszy suchej treściwej i objętościowej, szczególnie zimą, jak buraki cukrowe, marchew, kukurydzę czy siano,
3. Zagospodarowaniu łowiska poprzez budowę urządzeń hodowlanych i łowieckich: paśników, lizawek i ambon,
4. Zakładaniu  miejsc służących jako wodopoje,
5. Szacowaniu szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych,
6. Inwentaryzowaniu zwierzyny występującej w obwodzie,
7. Regulacji stanu ilościowego i jakościowego ( odstrzał) zwierzyny łownej w ilości określonej w rocznym planie łowiecko hodowlanym.


Myśliwy, kto to jest ?

 
 
Myśliwi są zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim. Gospodarują w kołach łowieckich gdzie
wykonują prace związane z gospodarką łowiecką.
Na przestrzeni wieków stworzyli wspaniałą kulturę łowiecką wyrażającą się we wszystkich dziedzinach polskiej sztuki- malarstwie, poezji, prozie, czy sztuce ludowej. Niezrozumiały też często dla zwykłego zjadacza chleba jest język łowiecki i oprawa polowań bazujące na staropolskich obyczajach i gwarze.
 
 
Myśliwi z terenu Powiatu Ostrowskiego aktywnie współpracują z lokalną ludnością. Wielu z nich działa aktywnie w samorządach lokalnych i urzędach, nie brak też przedstawicieli bodaj we wszystkich miejscowych profesjach. Współpraca ze szkołami, aktywne uczestnictwo we wszystkich ważniejszych uroczystościach powodują pozytywne nastawienie ludności do myśliwych. Zdjęcie kapliczki

Praktyczne porady

Jak przebiegają granice poszczególnych obwodów łowieckich możesz zobaczyć tutaj: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy w zakładce na dole strony Mapy BDL/Mapa Łowiectwa.