Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Położenie Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka

Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka jest jednym z czternastu nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie

Zarządzane przez Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka lasy położone są na terenie powiatu ostrowskiego,  w gminach: Ostrów Mazowiecka, Brok, Wąsewo, Lubotyń, Małkinia, Miasto Ostrów Mazowiecka, Zaręby Kościelne, Brańszczyk.

Lasy nadleśnictwa podzielone są na trzy obręby – Ostrów, Grabownica i Brok w skład których wchodzi 11 leśnictw. Nadleśnictwo posiada także Ośrodek Hodowli Zwierzyny oraz pełni nadzór nad lasami niepaństwowymi.

Lasy Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka położone są na południowo-wschodnich krańcach Puszczy Kurpiowskiej, tzw. Puszczy Białej. Rozmieszczone są one w 228 kompleksach leśnych Lasów Państwowych o pow. 19 424,82  ha oraz w 789 kompleksach lasów niepaństwowych o pow. 6611 ha. Całkowita powierzchnia gruntów w zasięgu administracyjnego działania nadleśnictwa wynosi 25702 ha.