Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadzór na lasami niepaństwowymi

 

Informacja dla właścicieli lasów niepaństwowych

Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka informuje, że zgodnie z Porozumieniem Nr 1/SGL/2022 z dn 2 grudnia 2021 r. zawartym ze Starostą Ostrowskim, z dniem 01.01.2022 przejmuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gmin: Brok, Ostrów Mazowiecka, Małkinia Górna, Wąsewo, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie i Zaręby Kościelne oraz miasta Ostrów Mazowiecka i Brok.                                    

--------------------------------------------------------------------------------------------

Właściciel lasu chcący pozyskać drewno z działki, zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego ze specjalistą od lasów niepaństwowych panem Wiesławem Zegarowskim pod numerem tel. 606 456 863 w każdy poniedziałek oraz wtorek w godz. 9:00- 11:00 w celu uzgodnienia możliwości pozyskania drewna lub przeprowadzenia innych zadań z zakresu gospodarki leśnej.

 

Po uzgodnieniu zadania właściciel lub współwłaściciel działki leśnej objętej Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu wypełnia wniosek o wydanie świadectwa legalności pozyskanego drewna i wrzuca do skrzynki podawczej znajdującej się w holu Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka przy ul. 3 Maja 30. W przypadku gdy współwłaścicieli jest kilku, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na odrębnym druku.

Oświadczenie do wniosku o wydanie świadectwa legalności pozyskanego drewna w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W przypadku gdy działka leśna nie jest objęta Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu, właściciel lub współwłaściciel składa wniosek o wydanie decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej. W przypadku gdy współwłaścicieli jest kilku, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na odrębnym druku.

Oświadczenie współwłaściciela działki do wniosku o wydanie decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa.

Po wykonaniu zadań z zakresu gospodarki leśnej określonych w decyzji, właściciel lub współwłaściciel składa wniosek o wydanie świadectwa legalności pozyskanego drewna i wrzuca do skrzynki podawczej, znajdującej się w holu Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka przy ul. 3 Maja 30.

 

Druki (wnioski i oświadczenia) znajdują się poniżej w załączniku,
jak również wyłożone są przy skrzynce podawczej w holu Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka przy ul. 3 Maja 30.
 

Termin legalizacji drewna ustala się telefonicznie z co najmniej 4-dniowym wyprzedzeniem.