Program "Zanocuj w lesie" Program "Zanocuj w lesie"

Strefa Zanocuj w Lesie - ORŁO

 

Witaj w lasach Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka! Miło będzie nam Cię gościć w ostępach „Puszczy Białej”. W ramach programu „Zanocuj w lesie” udostępniamy do dyspozycji gości obszar należący do Leśnictwa Orło. Jest to niezwykle urokliwe miejsce położone niedaleko rzeki Bug.

Mapa obszaru "Zanocuj w Lesie"


Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji mBDL: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US (android) lub https://apps.apple.com/pl/app/mbdl/id1388815663?l=pl iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

1. Regulaminem korzystania z obszaru – znajduje się w materiałach do pobrania https://ostrow.warszawa.lasy.gov.pl/program-zanocuj-w-lesie-

2. Informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska. Drewno na ognisko należy przynieść ze sobą.

Wyznaczonymi miejscami do rozniecania ognia są:

a). w części północnej miejsce ogniskowe przy wiacie nadleśnictwa – współrzędne: X:701019.76;Y:544983.19 b). w części południowej nad Bugiem – współrzędne: X:699935.19; Y:539256.31

3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ Przed wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.

4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://ostrow.warszawa.lasy.gov.pl/aktualnosci//asset_publisher/1M8a/content/bezpiecznie-w-lesie.

5. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu. Poniżej zamieszczamy do pobrania mapę z zaznaczonymi planowanymi w roku 2021 zabiegami gospodarczymi.

6. Z czasowymi włączeniami/zmianami przebiegu szlaków.

7. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!

a) terminy polowań zbiorowych- https://ostrow.warszawa.lasy.gov.pl/program-zanocuj-w-lesie.

8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [link do formularza] oraz przesłanie go na adres [link do adresu mailowego koordynatora] nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Albert Borkowski, tel. (29) 74 687 38 wew. *332

 Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Ponadto zachęcamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety przeznaczonej dla wszystkich osób korzystających turystycznie i rekreacyjnie z lasów, nie tylko tych, którzy nocują w lesie w ramach ww. Programu. Link do ankiety:

http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl