Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka
Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka
29 74 687 36

ul. 3 Maja 30
07-300 Ostrów Mazowiecka
 

Nadleśniczy
Waldemar Wańczyk
(29) 74 687 35
Zastępca Nadleśniczego
Agnieszka Napiórkowska
(29) 74 687 37 wew. *311
Główny Księgowy
Alicja Mystkowska
(29) 74 520 83 wew. *611
Sekretarz
Rafał Śniadała
(29) 74 540 32 wew. *671

Dział Gospodarki Leśnej

Mirosław Rombalski
Inżynier Nadzoru
Tel.: (29) 74 687 16 wew. *219; 602 607 391
Rafał Wojtkowski
Inżynier Nadzoru
Tel.: (29) 74 687 16 wew. *220; 606 456 884
Aneta Jabłońska
Starszy Specjalista SL ds. Marketingu i Sprzedaży Drewna
Tel.: (29) 74 685 70 wew. *335; 606 629 820
Justyna Deresz
Specjalista SL ds. Gospodarki Drewnem
Tel.: (29) 74 685 70 wew.*333; 606 925 623
Aleksandra Kloczkowska
Specjalista SL ds. Hodowli Lasu
Tel.: (29) 74 687 38 wew. *334; 604 904 373
Albert Borkowski
Specjalista SL ds. Ochrony Lasu
Tel.: (29) 74 687 38 wew. *332; 666 600 859
Adam Kaczmarczyk
Specjalista SL ds. Stanu Posiadania
Tel.: (29) 74 687 38; wew. *331; 784 506 286

Sekretariat

Anita Rogalska
Referent ds. Administracyjnych
Tel.: 29 74 687 36

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Katarzyna Bartkiewicz
Referent ds. Administracyjnych
Tel.: (29) 74 540 32 wew. *674
Marcin Spinek
Referent ds. Administracyjnych

Kadry

Ewa Szczęsna
Starszy Specjalista ds. Kadr i Płac
Tel.: (29) 74 540 32 wew. *131

Dział Finansowo-Księgowy

Edyta Frączyk
Starsza Księgowa
Tel.: (29) 74 687 39 wew. *600
Karolina Poreda
Starsza Księgowa
Tel.: (29) 74 687 39 wew. *612
Magdalena Grochowska
Starsza Księgowa
Tel.: (29) 74 687 39 wew. *613
Katarzyna Krystosiak
Starsza Księgowa
Tel.: (29) 74 687 39 wew. *614

Posterunek Straży Leśnej

Janusz Nowacki
Komendant Straży Leśnej
Tel.: (29) 74 767 14 wew. *221; 606 925 612
Wojciech Napiórkowski
Strażnik Leśny
Tel.: 606 925 610
Marek Nowicki
Instruktor techniczny