Lista aktualności Lista aktualności

Zapraszamy do Zespołu Lokalnej Współpracy - wydłużenie terminu zgłoszeń do 24.05.2024

Zaproszenie
do udziału w Zespole Lokalnej Współpracy przy Nadleśnictwie Ostrów Mazowiecka

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka serdecznie zaprasza do udziału w Zespole Lokalnej Współpracy przy Nadleśnictwie Ostrów Mazowiecka.

Zespół Lokalnej Współpracy (ZLW) będzie organem doradczym i opiniodawczym w sprawach związanych z wyznaczaniem oraz zagospodarowaniem lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach będących w zarządzie nadleśnictwa.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej Instrukcji Urządzania Lasu (IUL) oraz Zarządzenia nr 58 DGLP z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej, ZLW umożliwi zainteresowanym podmiotom, grupom interesu oraz instytucjom publicznym prowadzenie dialogu społecznego oraz wymianę informacji przy tworzeniu „Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka na lata 2025 - 2034” oraz zagospodarowaniu lasów o zwiększonej funkcji społecznej.

W skład Zespołu Lokalnej Współpracy wejdą przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji, stowarzyszeń, przedsiębiorców oraz osób i organizacji zainteresowanych problematyką gospodarki leśnej i ochrony środowiska na terenie Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka. Informujemy, iż udział w pracach jest dobrowolny i ma charakter nieodpłatny.

Wszystkich zainteresowanych pracą w Zespole Lokalnej Współpracy prosimy o przesyłanie zgłoszeń do Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka na adres e-maila ostrow.maz@warszawa.lasy.gov.pl w terminie do dnia 24.05.2024 r. na załączonym formularzu.

Pierwsze spotkanie ZLW odbędzie się 4 czerwca 2024r. o godzinie 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 30, 07-300 Ostrów Mazowiecka.