Lista aktualności Lista aktualności

ZAKUP LASÓW I GRUNTÓW

OGŁOSZENIE

 

Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia.

 

Na podstawie art.37 ustawy o lasach (Dz.U.2023 poz.1356) istnieje możliwość nabycia przez nadleśnictwo lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia, stanowiących własność osób fizycznych, osób prawnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w szczególności w przypadku, jeżeli:

 

  • Grunt bezpośrednio przylega do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka.
  • Reguluje przebieg granicy polno-leśnej.
  • Stan prawny gruntu jest uregulowany (założona jest księga wieczysta, aktualne są zapisy w istniejącej księdze wieczystej, brak jest wpisów
    w DZIALE IV-Hipoteka- obciążeń hipotecznych).
  • W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego grunt jest przeznaczony do zalesienia. W przypadku braku takiego planu musi zostać wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Ofertę sprzedaży gruntu należy przesłać do biura Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 30, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub e-mail: ostrow.maz@warszawa.lasy.gov.pl

 

Każda oferta zostanie rozpatrzona, Nadleśnictwo określi przydatność oferowanego gruntu do prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, osobą do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest Adam Kaczmarczyk (029 746 87 36), e-mail adam.kaczmarczyk@warszawa.lasy.gov.pl

Z poważaniem

Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka