Lista aktualności Lista aktualności

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU 17.05. - 20.06.2023 ZABIEG AGROLOTNICZY OGRANICZAJĄCY POPULACJĘ CHRABĄSZCZA W LEŚNICTWIE KALINOWO

Zawiadamiam

o podjęciu decyzji w sprawie wykonania zabiegu ratowniczego w drzewostanach Lasów Państwowych ze względu na zagrażającą trwałości lasu obecność imago chrabąszczy na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka stanowiących oddziały zaznaczone na załączonej mapie, położonych w zasięgu terytorialnym: gminy Ostrów Mazowiecka. Łączna powierzchnia zabiegu wynosi: 1050 ha LP. Zabieg ratowniczy zostanie wykonany techniką agrolotniczą z użyciem insektycydu Mospilan 20 SP i środka pomocniczego (adiuwant) Ikar 95 EC w dawkach zgodnych z etykietą – instrukcją użycia. Szczegółową charakterystykę  i sposób użycia obu wymienionych środków zawierają załączone etykiety – instrukcje stosowania.

Szczegółową charakterystykę i sposób użycia obu wymienionych środków zawierają załączone etykiety - instrukcje stosowania.

Na granicy lasu objętego zakazem wstępu a w szczególności przy drogach i przejściach prowadzących do lasu zostaną przez nadleśnictwo umieszczone tablice ostrzegawcze z napisem:

„ZAKAZ WSTĘPU DO LASU.

ZABIEG RATOWNICZY ZWALCZANIA SZKODLIWYCH OWADÓW NA PODSTAWIE USTAWY O LASACH Z DNIA 28 WRZEŚNIA 1991 R. (t.j. DZ.U.2022.672 z póź. zm.) TERMIN OBOWIĄZYWANIA OD 17.05.2023 DO 20.06.2023

 

Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka

                                            ul. 3 Maja 30

                                                                   07-300 Ostrów Mazowiecka

                                                       Tel.+48 297468736 „

 

Jednocześnie Nadleśnictwo zwraca się z prośbą do Urzędu Gminy i innych organizacji o włączenie się do akcji informacyjnej w odniesieniu do miejscowej ludności.

Oprysk będzie wykonywany w okresie pomiędzy 17 maja a 20 czerwca 2023 r.

(w zależności od warunków atmosferycznych termin zabiegu może zostać przesunięty). W sprawach związanych z akcją prosimy kontaktować się telefonicznie lub pisemnie z Nadleśnictwem Ostrów Mazowiecka, telefon 29 746 87 36 e-mail:

ostrow.maz@warszawa.lasy.gov.pl

Zaistniałe ewentualnie szkody należy zgłaszać pisemnie do Nadleśnictwa w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia.