Lista aktualności Lista aktualności

Nadleśnictwo kupi Twój las!!!

OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Na podstawie art.37 ustawy o lasach (Dz.U.2021 poz.1275) istnieje możliwość nabycia przez nadleśnictwo lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia, stanowiących własność osób fizycznych, osób prawnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w szczególności
w przypadku, jeżeli:

  • Grunt bezpośrednio przylega do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka.
  • Znajduje się w obszarze do potencjalnego nabywania gruntów przyjętych w „Koncepcji kształtowania przestrzennego gruntów w zarządzie Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka w celu doskonalenia prowadzenia gospodarki leśnej”, który wskazany jest na mapach, załączonych do Ogłoszenia.
  • Reguluje przebieg granicy polno-leśnej.
  • Stan prawny gruntu jest uregulowany (założona jest księga wieczysta, aktualne są zapisy w istniejącej księdze wieczystej, brak jest wpisów w DZIALE IV-Hipoteka- obciążeń hipotecznych).
  • W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego grunt jest przeznaczony do zalesienia. W przypadku braku takiego planu musi zostać wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ofertę sprzedaży gruntu należy przesłać do biura Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 30, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub e-mail: ostrow.maz@warszawa.lasy.gov.pl

Zostanie ona rozpatrzona, nadleśnictwo określi przydatność oferowanego gruntu do prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej.

W przypadku jakichkolwiek pytań, osobą do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest Sabina Godonczuk (029 46 87 36), e-mail sabina.godonczuk@warszawa.lasy.gov.pl