Lista aktualności Lista aktualności

Harcerki poszły w las

Od 16 lipca w lasach leśnictwa Nagoszewka, obozują harcerki z Krakowa i Białegostoku ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza" należące do Federacji Skautingu Europejskiego, która skupia katolickich skautów z całej Europy. Popularnie nazywani są Skautami Europy, bowiem chcą w duchu i braterstwa dbać o chrześcijańskie korzenie Europy. Harcerki obozując w lesie uczą się samodzielności i odpowiedzialności. Same przygotowują posiłki, budują nadziemne platformy z żerdzi i sznurka na których umieszczają namioty. Oprócz typowego harcerskiego życia polegającego na obozowaniu i wspólnych wieczornych ogniskach, Skauci Europy dbają o rozwój religijny. Codzienna modlitwa i Eucharystia przybliża je do Boga, a zajęcia harcerskie umacniają zmysł praktyczny.

Skauci Europy troszcząc się o europejskie dziedzictwo, kładą również nacisk w swojej formacji na wychowanie patriotyczne, wzbudzając ducha miłości do Ojczyzny. Dzięki temu dla dzieci i młodzieży hasło: Bóg, Honor i Ojczyzna nie są tylko pustymi słowami, a mają realne przedłożenie na ich życie.

Dziewczęta obozować będą do 30 lipca i  w tym czasie uczestniczyć będą w grach, zabawach oraz spotkaniach podczas, których poznawać będą region Puszczy Białej.