Lista aktualności Lista aktualności

ĆWICZENIA RATOWNICZO – GAŚNICZE „TURKA 2022’”

29.06.2022 r. na terenie Leśnictwa Turka odbyły się ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze zorganizowane przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Ostrowi Mazowieckiej na czele ze Starostą Ostrowskim i przy udziale: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z wyznaczonymi jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, wyznaczonymi członkami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Broku i Ostrowi Mazowieckiej i  Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie opracowanych sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru w obrębie kompleksu leśnego. Ocenie podlegało przygotowanie terenu i kompleksu do działań ratowniczo -  gaśniczych, oznakowanie oraz zabezpieczenie pożarzyska. Przebieg zdarzeń obejmował zadysponowanie samochodu patrolowo – gaśniczego, doprowadzenie wozów bojowych do miejsca zdarzenia, organizację akcji ratowniczo – gaśniczej przez kierującego działaniami, pobory wody z PCW na terenie leśnym, przejęcie pożarzyska oraz organizację dogaszania i dozorowania pożarzyska.

Dzięki takim ćwiczeniom rozwija się współpraca Lasów Państwowych z innymi podmiotami ratowniczymi i instytucjami w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasu.